Kořeny současného M-klubu vyrůstají z konce padesátých let, kdy při Závodním klubu n. p. Tesla na náměstí, v dnešní budově Komerční banky, nějaký čas fungovalo Divadlo hudby. Výraznou aktivizaci kulturního života ve městě přinesla šedesátá léta, kdy Jan Trůneček založil divadlo malých jevištních forem Minimax a Jiří Broll Divadlo poezie. Druhý jmenovaný stál i u počátků dnes již mezinárodního Moravského festivalu poezie. Na činnost Minimaxu navázal klub MLOK, klubovou kapelou se stal big beat Salamandr. MLadí Okolo Kultury, působící v Závodním klubu Tesly pod hlavičkou Klubu pracujících, iniciovali ve druhé polovině šedesátých let vznik klubu ve sklepních prostorách zámku Žerotínů, sídle Klubu pracujících. Rekonstrukci zámeckého sklepení projektoval ing. arch. Kalivoda, financovalo ji město a stát, prací se účastnilo mnoho mladých nadšenců. Přebudování sklepních prostor se však do jisté míry odchýlilo od původních představ iniciátorů projektu a teprve rekonstrukce v letech 1996 - 1997, po pětadvaceti letech provozu M-klubu, přiblížila podobu jeho interiéru původnímu záměru. 

Když byl po různých peripetiích M-klub 2. března roku 1971 otevřen, nebyl zde najednou nikdo, kdo by ho naplnil činností a upravené prostory jen o fous unikly přeměně na další z řady restaurací. Skutečný klub zde začal tvořit až v roce 1973 Oldřich Jedlička a jeho úsilí završil Milan Kuchynka, který pak klub dvanáct let vedl jako místo setkávání amatérských i profesionálních divadelníků, písničkářů, hudebních skupin a výtvarníků. Od konce roku 1973 k M-klubu neodmyslitelně patří divadlo Schod pod vedením Josefa Fabiána, jehož autorské inscenace a příležitostné programy jsou dodnes důležitou součástí klubové činnosti. Od poloviny sedmdesátých let se v M-klubu konaly krajské přehlídky Malých jevištních forem a několikrát také hostil celostátní přehlídky Klubové tvorby. Countryové Dostavníky, představující málo známé interprety, završoval výroční Galadostavník, a amatérská rocková scéna se mohla od osmdesátých let prezentovat na Rockových pódiích. Karel Prokeš, neplacený spoludramaturg M-klubu, v roce 1983 inicioval vznik Valašského špalíčku, koncepční přehlídky různých hudebních žánrů, s přesahy do oblasti filmu, divadla, výtvarného umění atd. Byl také autorem cyklu koncertů Cesty lidové písně k současnému folku, který vedle folklorních souborů představil řadu kontroverzních písničkářů. Cyklus zanikl až v roce 1992. 

Po Kuchynkově odchodu v roce 1985 M-klub krátce vedla Jana Janáčková a od roku 1989 Karel Glóza.
V roce 1991 se stal jeho vedoucím Karel Prokeš a navázal v nových podmínkách na úspěšná léta minulá. V roce 2001 klub několika programy oslavil třicáté výročí svého vzniku